"Civil Alliance of Shymkent"


Zhumagali Dauletbekovich

president

+7 (701) 718 84 44
ga.shymkent@gmail.com