"Civil Alliance of the Zhambyl Region"


Yuldashev Zair

President

+7 (7262) 45 62 30

+7 (700) 430 18 81

azamattyk.alyans@mail.ru